سایت شما در خطر است. من این را نمی گویم تا شما را بترسانم، اما این واقعیت دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. در مورد امنیت سایت باید بگویم که روزانه بیش از 30،000 سایت هک می شوند.
شما نمی توانید ذهنیتی “برای من اتفاق نخواهد افتاد” داشته باشید. من همیشه با مشاغلی روبرو می شوم که چنین احساسی دارند. آنها فکر می کنند هکرها ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارند و هیچ دلیلی برای هدف قرار دادن سایت خود ندارند. اینطور نیست. در واقع ، 43٪ از جرایم اینترنتی علیه مشاغل کوچک است.
تقریباً نیمی از همراهان در سراسر جهان می گویند که در سال 2019 حمله سایبری را تجربه کرده اند. فقط 40٪ مشاغل می گویند که آمادگی مقابله با حملات سایبری را دارند و امنیت سایت آنها بصورت واقعی تامین شده است.

سایت های اینترنتی همیشه در معرض آسیب پذیری بالایی هستند و اطمینان از امنیت سایت از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر سایتی به خطر بیفتد سرور سایت نیز به خطر می افتد. در این راستا ما در کنار شما هستیم تا با خاطری آسوده به کسب و کار خود در دنیای مجازی فعالیت کنید.